TELEFON

+(90) 342 220 00 68

* Faktoring Avantajları

Yurtiçi Faktoring’in Avantajları

KOBİ’lerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına istinaden kullanılan alternatif bir finansman yöntemidir. Bu çerçevede;
 

  • KOBİ’ler vadeli alacaklarını temlik ederek likidite sağlarlar.
  • Borçluya vade imkanı sunulabildiği için, ticari işlemlerde esneklik artarken, rekabet güçleri büyür.
  • Faktoring işlemi müşterinin/satıcının bilançonun sadece aktif bölümünde bir harekete neden olur ki alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalırken, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar; bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi yükselir.
  • Mutat yapılan istihbarata istinaden müşteriler/satıcılar borçlunun mali durumundan haberdar olma imkanını elde eder.

 

Yurtdışı (İhracat-İthalat) Faktoringinin Avantajları

Satıcı ve alıcı firmaların farklı ülkelerde faaliyette bulunması durumunda her iki firmanın ülkesinde bulunan faktoring şirketleri aracılığıyla yapılan işlemlerden oluşmaktadır ki bu çerçevede;
 

  • Faktoringin işleyişinde alımlarını mal mukabili olarak gerçekleştiren yurtdışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir faktoring şirketine yaparak daha ucuz ve daha hızlı ticarette bulunur.
  • Dış ticaretle uğraşan KOBİ’ler yurtdışı pazarının alıcı riskini faktoring şirketine devrederek pazar imkanlarını genişletebilirler.
  • İhracat faktoringi işlemlerinde, müşteriye yapılan ödemeler fatura üzerindeki döviz cinsinden ödendiğinden, müşteri kur riskine maruz kalmaz.
  • Alıcı veya satıcı arasında meydana gelebilecek muhtelif anlaşmazlıklar, Faktor tarafından çözüme götürülür.

 

25 Mayıs 2019, Cumartesi

Fotoğraflar

Son Eklenen Haberler