TELEFON

+(90) 342 220 00 68

* Faktoring Hakkında

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Faktoring üç taraflı bir işlemdir; Mal ve hizmet satan (müşteri), bu mal ve hizmeti vadeli satın alarak borçlanan (borçlu) ve faktoring kuruluşu. Yurtdışı faktoring işlemlerinde ayrıca muhabir faktor de eklenir.

Firmaların gerçek ticari ilişkilerinden kaynaklanan alacaklarının fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanılarak temlik edilmesi faktoring işleminin dayanağını oluşturur. Faktoring işlemlerinde faktoring şirketi müşterisine finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerini sunar.

Finansman
Faktoring kuruluşuna temlik edilen vadeli alacakların vadesi beklenmeden faktoring şirketi tarafından müşteriye bir bölümünün ödenmesidir.

Alacağın Tahsili ve Yönetimi
Mal ve hizmet satışlarından doğmuş alacakların faktoring kuruluşuna temlik edilmesi ile alacakları temlik alan faktoring kuruluşu bu alacakların yönetimine ilişkin; tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemlerde bulunur. Buna ilaveten pazar araştırması yapılması, pazarla ilgili muhtelif bilgilerden müşterinin haberdar edilmesi bir hizmet konusu olarak, faktoring şirketince üstlenilebilir.

Alacağın Ödenmeme Riskine Karşı Garanti Edilmesi
Borçlu firmanın aczi durumunda, alacakların ödenmeme riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir. Bu bağlamda, alacaklarını faktöre temlik eden müşteri mal sattığı kuruluşların borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi karşısında korunmuş olur.

 
25 Mayıs 2019, Cumartesi

Fotoğraflar

Son Eklenen Haberler