TELEFON

+(90) 342 220 00 68

* Faktoring Sıkça Sorulan Sorular

1.Faktoringte yer alan taraflar kimlerdir?
Faktor: Vadeli alacaklara tahsilat, garanti, finansman hizmetlerinden her hangi birini ikisini ya da hepsini sunan kuruluş. Müşteri: Faktorün sunduğu hizmetlerden yararlanan ve faktorle sözleşme imzalayan taraf. Alıcı: Müşterinin ürün veya hizmet karşılığı fatura düzenlediği, faturaların ödenmesi ile yükümlü taraf.

2.Faktoring maliyetleri nelerdir?
Ücret: Faktoring ücreti; mevcut bakiye, gün, faktoring faiz oranı (Genel ekonomik şartlara göre belirlenir) üzerinden hesaplanır ve işlemin başında veya her ay/vade sonunda müşteriye fatura edilir. Öte yandan, uluslararası işlemler; yürürlülükte olan vergi mevzuatına istinaden, ihracata tanınan teşvikler çerçevesinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmakla birlikte, yurtiçi faktoring işlemleri için faktoring ücret oranı ve komisyonu üzerinden BSMV hesaplanır. İşlemlerde piyasa koşullarına göre faiz tutarı belirlenmektedir.

Komisyon: Faktoring şirketinin müşterisine (satıcı) vermiş olduğu hizmete binaen almış olduğu tutarı ifade etmektedir. Faktoring şirketi müşterisi (satıcı) için alıcının (müşterinin müşterisinin) kredibilitesinin araştırılması, alacak hesaplarının tutulması, tahsilat vb gibi sunduğu hizmetler karşılığında satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden komisyon almaktadır. Söz konusu komisyon oranı; alıcı riski, alıcı sayısı, vade, fatura büyüklüğü ve sayısı, satıcının kredibilitesi, faktoring yapılan ülkeler gibi muhtelif unsurlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle verilen faktoring hizmeti karşılığı, işlemin özelliğine göre, her müşteri için farklı Faktoring komisyonu belirlenmektedir.

3.Faktoring işlemleri hangi vergilere tabidir?
Yurtiçi Faktoring işlemleri %5 BSMV’ye tabidir. İhracat faktoringi her türlü vergiden muaftır. Genel Faktoring Sözleşmesi damga vergisinden muaftır.

4.Hangi alacaklar temlik edilemez?
Temlik yasağı bulunan alıcılar ile ilgili satışlar, borçlu firma ile karşılıklı ticaret söz konusu ise ve satış yapılan firmayla ortaklık bağının olduğu işlemlerde temlik işlemi gerçekleşemez.

5.Faktoring işleminde temlik edilecek alacağın vadesi ne kadardır?
Alacakların vadesi 30-120 gün arasında değişmektedir.

6.Faturası kesilmemiş ve malı teslim edilmemiş işlemlerde Faktoring yapılabilir mi?
Mal ve hizmet satışı sonrası doğmuş alacaklar Faktoring işlemine konudur. Bu durumda doğmamış alacaklar ile işlem yapılması söz konusu değildir.

7.Ne tür satışlar ihracat faktoringi kapsamına girer?
İhracat faktoringine başlandığında tüm ihracatın faktoringden geçirilmesi zorunlu mudur? Vadeli ve mal mukabili olarak yapılan tüm satışlar ihracat faktoringine konudur. Faktoring işlemine konu olan alıcılara yapılan tüm ihracatın Faktoring şirketi üzerinden geçirilmesi şarttır. Mevcut limitin ithalat faktorü tarafından iptal edilmesi ya da ihracatçı tarafından limit iptali talep edilmesi halinde muhabirin riski sıfırlanana kadar yine faturaların faktoringden geçirilmesi gerekmektedir.

25 Mayıs 2019, Cumartesi

Fotoğraflar

Son Eklenen Haberler